Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Elkezdődött a tanév a Balatonmelléki Református Aranyág iskoláiban

2010.09.15

Az évnyitó istentiszteleteken részt vett Steinbach József  dunántúli püspök és dr.Huszár Pál főgondnok, valamint a Veszprémi egyházmegye főjegyzője Tislér Géza. A testvéregyházak képviselői mellett ott voltak a helyi települések polgármesterei is, akik felszólalásaikban hangsúlyozták az egyházi iskola pozitív szerepét településeik életében.

 


Csajági évnyitó

 

Megható színfoltja volt az istentisztleteknek az elsőosztályosok fogadalomtétele, valamint az újonnan szerződtetett pedagógusok eskütétele.

Az intézmények igazgatói örömmel számoltak be az iskolák lélekszámának folyamatos emelkedéséről. A jelenlegi közoktatási  rendszerben a tanulók létszámán múlik az iskola finanszírozhatósága. Az így megszerzett normatív támogatások mellett természetesen szükség van a helyi közösségek támogatására.

 

 


Balatonfőkajári évnyitó

 

Ennek értelmében Balatonfőkajár, Csajág és Papkeszi önkormányzatai egyenként állnak támogatási szerződésben a helybéli egyházi iskolák fenntartóival. Papkeszi esetében még így is szükség van mutatkozik külső támogatásra mindaddig, amíg a beíratkozott tanulók létszáma el nem éri a megfelelő mértéket.

 


Papkeszi évnyitó

 

Nagy reménységgel várjuk az új közoktatási, egyházi iskolabarát törvényeket és azoknak a visszatartott összegeknek a fokozatos visszafizetését, amelyek az államnál maradtak az egyházi iskolák kárára.

A Balatonmelléki Református Aranyág iskolái hosszú távra terveznek. Most beindított iskolaotthonos oktatási rendszerükkel, a szervezett sportolási és kultúrális lehetőségeikkel, úgymint focisuli és a népi kultúrán alapuló öntevékeny művészeti csoportok egyre inkább viszik ezeknek az iskoláknak a jóhírét és egyre többek választják ezeket az iskolákat gyermekük számára. Mind eme működés lelki alapjait a helyi egyházközségek biztosítják a szervezett hitoktatással, az istentiszteleti alkalmakkal, amelyek között a hétfő reggeli áhítatok a legnépszerűbbek, ahol tele templomban hangzik a zsoltár és Isten Igéje hétről hétre.

Dusicza Ferenc lelkipásztor